Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
เริ่มต้น 18888.-

ทัวร์อินเดีย : GO2ATQ-SG001 อินเดีย อัมริตสาร์ ธรรมศาลา 4 วัน 2 คืน (170519)

รหัสทัวร์ : THG1-SG-IN-13APR-17MAY19

อัมริตสาร์ - ธรรมศาลา – วัดนัมเกล
โบสถ์เซ็นจอห์น – วิหารทองคำ
สวนจาลเลียนวาลา – วัดศรีเดอร์เกียนา
พิธีเปลี่ยนเวรยาม – ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมือง
สายการบิน : SPICE JET (SG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 18,888-19,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
13-16 เม.ย. 62
ราคา 18,888.-
17-20 พ.ค. 62
ราคา 19,888.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984