Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
เริ่มต้น 28999.-

ทัวร์ตุรกี : TKIST01 ตุรกี 9 วัน 6 คืน อิสตันบลู คัปปาโดเกีย ซาแฟรนโบลู เปิดตัว ซุปตาร์ บอลลูน (300519)

รหัสทัวร์ : THT18-TK-TR-16APR-30MAY19

เมืองอิสตันบลู – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปึ
ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน-เมืองบูร์ซา
Grand Mosque-Green Tomb-เมืองอิชเมียร์
เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส
ศูนย์ผลิตเครื่องหนัง-บ้านพระแม่มารี
เมืองปามุคคาเล่-นครโบราณเฮียราโพลิส
ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
คาราวานสไลน์-เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดินชาดัค
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่-โรงงานทอพรมและเครื่องประดับ
ระบำหน้าท้อง-เมืองซาแฟรนโบลู-หอคอยฮิเดอร์ริค
เมืองซาแฟรนโบลู-ทะเลสาบซาพานจา
ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส-ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 28,999-31,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
16-24 เมษายน 2562
ราคา 28,999.-
17-25 เมษายน 2562
18-26 เมษายน 2562
24 เม.ย-02 พ.ค. 62
02-10 พฤษภาคม 2562
06-14 พฤษภาคม 2562
07-15 พฤษภาคม 2562
09-17 พฤษภาคม 2562
12-20 พฤษภาคม 2562
14-22 พฤษภาคม 2562
18-26 พฤษภาคม 2562
19-27 พฤษภาคม 2562
20-28 พฤษภาคม 2562
22-30 พฤษภาคม 2562
24 พฤษภาคม- 01 มิถุนายน 2562
28 พฤษภาคม- 05 มิถุนายน 2562
30 พฤษภาคม- 07 มิถุนายน 2562
ราคา 31,999.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984