Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
เริ่มต้น 31999.-

ทัวร์ตุรกี : TUR-HL9D-EK HELLO TURKEY 9 DAYS (260519)

รหัสทัวร์ : THP3-EK-TR-21MAR-26MAY19

เมืองอิสตันบลู-เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย
เมืองคูซาดาซึ-ร้านขนม TURKISH DELIGHT
เมืองเปอร์กามัม-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ
เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-เมืองปามุคคาเล่
ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองคอนย่า
สวนผีเสื้อหรือพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองคัปปาโดเกีย
นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-หุบเขาอุซิซาร์
เมืองอังการ่า-สุสานอตาเติร์ก-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม
พระราชวังทอปกาปึ-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 31,999-36,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
21-29 มี.ค. 62
23-31 มี.ค. 62
25 มี.ค.-02 เม.ย. 62
ราคา 31,999.-
04-12 เม.ย. 62
ราคา 36,999.-
24 พ.ค.-01 มิ.ย. 62
26 พ.ค.-03 มิ.ย. 62
ราคา 32,999.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984