Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 19999.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : PJP051-SL PRO NAGOYA TAKAYAMA SHIRAKAWAGO 4 DAYS 3 NIGHTS (270519)

รหัสทัวร์ : THJ6-SL-JP-8MAR-27MAY19

เมืองนาโกย่า-แวะถ่ายรูปที่ MEIJO PARK
อิออน มอลล์-ตลาดเช้าทาคายาม่า
ซันมาจิซูจิ ทาคายาม่าจินยะ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
วัดโอสึคันนง-DUTY FREE-NAGASHIMA OUTLET
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 19,999-27,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
27-30 พฤษภาคม 2562
ราคา 19,999.-
11-14 มีนาคม 2562
ราคา 22,999.-
10-13 มีนาคม 2562
26-29 พฤษภาคม 2562
ราคา 23,999.-
08-11 มีนาคม 2562
15-18 มีนาคม 2562
18-21 เมษายน 2562
12-15 พฤษภาคม 2562
ราคา 24,999.-
22-25 มีนาคม 2562
09-12 พฤษภาคม 2562
10-13 พฤษภาคม 2562
13-16 พฤษภาคม 2562
19-22 พฤษภาคม 2562
20-23 พฤษภาคม 2562
ราคา 25,999.-
19-22 เมษายน 2562
21-24 เมษายน 2562
22-25 เมษายน 2562
26-29 เมษายน 2562
ราคา 26,999.-
29 มีนาคม-01 เมษายน 2562
ราคา 27,999.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984