Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 19888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW25 Kansai Spring ทัวร์โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ 5 วัน 3 คืน (310519)

รหัสทัวร์ : THB12-XW-JP-27MAR-31MAY19

โอซาก้า – นารา – วัดโทไดจิ – สวนกวาง
ปราสาทโอซาก้า ชมซากุระ-สวนนิชิโนะมะรุเทเอ็ง
ห้าง Donton Plaza – ชินไซบาชิ-ล่องเรือทมโบริ ริเวอร์ครูซส์
เกียวโต – วัดคินคะคุจิ (วัดทอง)-อาราชิยาม่า-ป่าไผ่
ถ่ายรูปสะพานโทเง็ตสึเคียว-ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
โกเบ – ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 19,888-35,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
31 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2562
ราคา 19,888.-
30 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 2562
ราคา 20,888.-
22 – 26 พฤษภาคม 2562
23 – 27 พฤษภาคม 2562
24 – 28 พฤษภาคม 2562
29 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2562
ราคา 21,888.-
3 – 7 พฤษภาคม 2562
15 – 19 พฤษภาคม 2562
ราคา 23,888.-
17 – 21 เมษายน 2562
18 – 22 เมษายน 2562
19 – 23 เมษายน 2562
8 – 12 พฤษภาคม 2562
9 – 13 พฤษภาคม 2562
10 – 14 พฤษภาคม 2562
16 – 20 พฤษภาคม 2562
ราคา 24,888.-
24 – 28 เมษายน 2562
1 – 5 พฤษภาคม 2562
2 – 6 พฤษภาคม 2562
17 – 21 พฤษภาคม 2562
ราคา 25,888.-
27-31 มีนาคม 2562
28 มีนาคม-1 เมษายน 2562
29 มีนาคม-2 เมษายน 2562
3 – 7 เมษายน 2562
4 – 8 เมษายน 2562
5 – 9 เมษายน 2562
25 – 29 เมษายน 2562
26 – 30 เมษายน 2562
ราคา 26,888.-
10 – 14 เมษายน 2562
ราคา 32,888.-
11 – 15 เมษายน 2562
ราคา 34,888.-
12 – 16 เมษายน 2562
ราคา 35,888.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984