Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
เริ่มต้น 15991.-

ทัวร์อินเดีย : FT-DEL TG01C อินเดีย เที่ยวฟิน 5 วัน 2 คืน (300319)

รหัสทัวร์ : THF4-TG-IN-1-30MAR19

เดลลี-อักรา-ป้อมอักรา-ทัชมาฮาล
ฟาเตห์ปูร์ สิกรี-ชัยปุระ-ป้อมปราการแอมเบอร์
พระราชวังแอมเบอร์-ผ่านชม จาลมาฮาล
ฮาวา มาฮาล-ซิตี้ พาเลส-หอดูดาว จันทาร์ มานทาร์
กุตับมีนาร์-ประตูอินเดีย-รัชตะปติบาวัน
รัฐสภา-ราชกัฎ-ช้อปปิ้งตลาดจันปาท
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 15,991-17,991 บาท
กำหนดการเดินทาง
01-05 มี.ค.62
ราคา 15,991.-
08-12 มี.ค.62
15-19 มี.ค.62
30 มี.ค.-03 เม.ย.62
ราคา 17,991.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984