Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 11999.-

ทัวร์จีน : 8L14 คุนหมิง-ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ-แผ่นดินสีแดงตงชวน 4 วัน 3 คืน (130719)

รหัสทัวร์ : THM1-8L-CN-21FEB-13JUL19

คุนหมิง - ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่+นั่งกระเช้า)
เมืองตงซาน - ชมพระอาทิตย์ตก
แผ่นดินสีแดงตงชวน +ชมพระอาทิตย์ขึ้น
อุทยานน้ำตกคุนหมิง - ร้านบัวหิมะ - ร้านหยก 
อิสระช้อปปิ้งประตูม้าทองไก่หยก -วัดหยวนทง
ร้านผ้าไหม - ร้านยางพารา -  เมืองโบราณกวนตู้
สายการบิน : LUCKY AIR (8L)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,999-16,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
02-05  มีนาคม 2562
ราคา 11,999.-
24-27 มกราคม 2562
21-24  กุมภาพันธ์ 2562
16-19 มีนาคม 2562
30 มีนาคม-02เมษายน 2562
26-29 เมษายน 2562
10-13 พฤษภาคม 2562
06-09 มิถุนายน 2562
19-22  มิถุนายน 2562
04-07 กรกฎาคม 2562
ราคา 12,999.-
05-08 เมษายน 2562
17-20 พฤษภาคม 2562
13-16 กรกฎาคม 2562
ราคา 13,999.-
12-15 เมษายน 2562
ราคา 16,999.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984