Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 13888.-

ทัวร์จีน : GO1TSN-XW001 SPECIAL ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 4 วัน 3 คืน (270319)

รหัสทัวร์ : THG1-XW-CN-23JAN-27MAR19

เทียนสิน – ปักกิ่ง (โดยรถไฟความเร็วสูง) 
จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง
พระราชวังฤดูร้อน – ผลิตภัณฑ์ไข่มุก
ผลิตภัณฑ์ยางพารา – ชมกายกรรมปักกิ่ง
ศูนย์อัญมณีหยก – กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
ศูนย์การแพทย์จีนแผนโบราณ – พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ
ผ่านชมสนามกีฬารังนก-ศูนย์เครื่องรางผีเซียะ
ตลาดรัสเซีย
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,888-15,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
23 – 26 ม.ค. 62
ราคา 13,888.-
20 – 23 ก.พ. 62
27 ก.พ. – 02 มี.ค. 62
ราคา 14,888.-
06 – 09 มี.ค. 62
13 – 16 มี.ค. 62
20 – 23 มี.ค. 62
27 – 30 มี.ค. 62
ราคา 15,888.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984