Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 19999.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT02 TOKYO ซากุระ ชนะน๊อค 4D3N (090419)

รหัสทัวร์ : THG15-XJ-JP-20MAR-9APR19

โตเกียว – วัดอาซากุสะ-ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5
พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ
ช้อปปิ้งตลาดอาเมโยโกะ-นาริตะ-วัดนาริตะ
อิออน มอลล์
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 19,999-25,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
20 – 23 มีนาคม 2562
ราคา 19,999.-
22 – 25 มีนาคม 2562
23 – 26 มีนาคม 2562
24 – 27 มีนาคม 2562
ราคา 22,999.-
25 – 28 มีนาคม 2562
26 – 29 มีนาคม 2562
27 – 30 มีนาคม 2562
28 – 31 มีนาคม 2562
29 มี.ค. – 01 เม.ย. 62
30 มี.ค. – 02 เม.ย. 62
31 มี.ค. – 03 เม.ย. 62
01 – 04 เมษายน 2562
02 – 05 เมษายน 2562
08 – 11 เมษายน 2562
09 – 12 เมษายน 2562
ราคา 23,999.-
04 – 07 เมษายน 2562
07 – 10 เมษายน 2562
ราคา 24,999.-
05 – 08 เมษายน 2562
ราคา 25,999.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984