Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
เริ่มต้น 35900.-

ทัวร์ตุรกี : GO3ADA-QR001 Say Hi Eurasia And Pamukkale 9 วัน 6 คืน (240318)

รหัสทัวร์ : THG1-QR-TR-25JAN-24MAR19

อาดานา – คัปปาโดเกีย-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
ชมระบำหน้าท้อง-คอนย่า – นครใต้ดิน
พิพิธภัณฑ์เมฟลานา-ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย  
คูซาดาสี – เอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี-เพอร์กามัม
ชานัคคาเล่ – ม้าไม้เมืองทรอย - อิสตันบูล
เฟอร์รี่ข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์-แกรนด์บาซาร์
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปึ
ฮิปโปโดม – สไปซ์มาเก็ต – ล่องเรือบอสฟอรัส
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 35,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
25 ม.ค.-2 ก.พ. 62
8-16, 17-25 ก.พ. 62
6-14, 20-28 มี.ค. 62
24 มี.ค.-1 เม.ย. 62
ราคา 35,900.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984