Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 21988.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : JXJ11 Snow Sakura Tokyo Fuji Ski Kawazu 4D3N (070319)

รหัสทัวร์ : THB12-XJ-JP-8FEB-7MAR19

โตเกียว - วัดอาซากุสะ - โอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้
กันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn - โออิโสะ-เมืองคาวาซุ
Kawazu Sakura Festival 2019 – Mishima Skywalk
โอชิโนะฮักไก-ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
ลานสกีฟูจิเท็น – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น-ช้อปปิ้งชินจูกุ
นาริตะ-วัดนาริตะ - ร้านดองกี้
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 21,988-24,988 บาท
กำหนดการเดินทาง
08 - 11 Feb 19 
09 - 12 Feb 19 
ราคา 21,988.-
14 - 17 Feb 19 
24 - 27 Feb 19 
ราคา 22,988.-
15 - 18 Feb 19 
17 - 20 Feb 19 
21 - 24 Feb 19 
22 - 25 Feb 19 
28 Feb - 03 Mar 19 
01 - 04 Mar 19 
03 - 06 Mar 19 
ราคา 23,988.-
06 - 09 Mar 19 
07 - 10 Mar 19 
ราคา 24,988.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984