Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 11555.-

ทัวร์ไต้หวัน : FJL (S01) TAIWAN อาลีซาน ฟลอร่า เอ็กซ์โป 4 วัน 3 คืน (250119)

รหัสทัวร์ : THF5-VZ-TW-18-25JAN19

ไถจง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวิ่นหวู่-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง
ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต-ร้านพายสับปะรด-Cosmetic shop
หมู่บ้านจิ่วเฟ้น-สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคม)
Duty Free-ซีเหมินติง-TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,555-12,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
18 – 21 JAN 19
25 – 28 JAN 19
ราคา 12,999.-
20 – 23 JAN 19
ราคา 11,555.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984