Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ภูฏาน เที่ยวภูฏาน
เริ่มต้น 55900.-

ทัวร์ภูฏาน : BTN-T001 ภูฏาน เที่ยวอย่างลึกซึ้ง จัดเต็ม สุดคุ้ม 5 วัน 4 คืน (280419)

รหัสทัวร์ : THC3-B3-BT-15JAN-28APR19

เมืองพาโร-เมืองทิมพู-พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ-พาโรซอง
วัดคิชู-วัดตำชู-ด่านชูซอม-เมมโมเรียลโชเตน
ทิมพูซอง-เมืองพูนาคา-โดชูล่า-วัดชิมิลาคัง
พูนาคาซอง-สะพานเหล็ก-วัดภิกษุณี
ที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน-พระใหญ่ Buddha dordenma
ศูนย์อนุรักษ์สัตว์ประจำชาติทาคิน
พิพิธภัณท์งานแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
สายการบิน : BHUTAN AIRLINES (B3)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 55,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
15-19, 22-26, 29 ม.ค.-2 ก.พ.62
5-9, 12-16, 19-23, 26 ก.พ.-2 มี.ค.62
5-9, 12-16, 19-23, 26-30 มี.ค.62
2-6,9-13, 12-16, 13-16,23-27 เม.ย.62
30-4, 7-11, 14-18, 21-25, 28 พ.ค.-1 มิ.ย.62
ราคา 55,900.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984