Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 12888.-

ทัวร์จีน : XW-B94 ทัวร์ปักกิ่ง SNOW เทียนสิน กำแพงเมืองจีน 4 วัน 3 คืน (230319)

รหัสทัวร์ : THB12-XW-CN-10JAN-23MAR19

เทียนสิน-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง
พระราชวังฤดูร้อน-กายกรรมปักกิ่ง
กำแพงเมืองจีน (ด่านจียงกวน)
Snow World-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก
ตลาดรัสเซีย
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,888-14,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
12 - 15 Jan 19 
ราคา 12,888.-
23 - 26 Mar 19
ราคา 13,888.-
10 - 13 Jan 19 
17 - 20 Jan 19 
19 - 22 Jan 19 
24 - 27 Jan 19 
26 - 29 Jan 19 
21 - 24 Feb 19 
23 - 26 Feb 19 
28 Feb - 03 Mar 19 
02 - 05 Mar 19 
07 - 10 Mar 19 
09 - 12 Mar 19 
14 - 17 Mar 19 
16 - 19 Mar 19 
21 - 24 Mar 19 
ราคา 14,888.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984