Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 14999.-

ทัวร์เกาหลี : AZICN09 KOREA FIN & FUN 5D3N (270319)

รหัสทัวร์ : THZ1-XJ-KR-1-27MAR19

สวนสนุก EVERLAND-ป้อมฮวาซอง
ริมทะเลสาบซอกซน - คอสเมติก
เรียนรู้วิธีการทำคิมบับข้าวห่อสาหร่าย
ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - โซลทาวเวอร์
ศูนย์สมุนไพรโสม - สมุนไพรฮอตเกนามู
พลอยอเมทิส - พระราชวังชางด็อกกุง
ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง-ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต 
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,999-16,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
01 – 05 มีนาคม 2562
ราคา 14,999.-
06 – 10 มีนาคม 2562
07 – 11 มีนาคม 2562
08 – 12 มีนาคม 2562
13 – 17 มีนาคม 2562
14 – 18 มีนาคม 2562
15 – 19 มีนาคม 2562
20 – 24 มีนาคม 2562
21 – 25 มีนาคม 2562
22 – 26 มีนาคม 2562
27 – 31 มีนาคม 2562
ราคา 16,999.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984