Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ออสเตรเลีย เที่ยวออสเตรเลีย
เริ่มต้น 70900.-

ทัวร์ออสเตรเลีย : POPULAR AUSTRALIA 6D4N (260319)

รหัสทัวร์ : THB2-TG-AU-16JAN-26MAR19

นครซิดนีย์ – สวนสัตว์พื้นเมือง KOALA PARK 
อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์-ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์
เมลเบิร์น-เกรทโอเชี่ยนโร้ด (เต็มสาย) - เมืองอโพโลเบย์
พอร์ตแคมเบลล์ - รถไฟจักรไอน้ำโบราณ-ชมเพนกวินที่เกาะฟิลลิป
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 70,900-74,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
16- 21 มกราคม 2562
20- 25 กุมภาพันธ์ 2562
ราคา 74,900.-
26 -31 มีนาคม 2562
ราคา 70,900.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984