Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น 39900.-

ทัวร์ยุโรป : GO3CDG-QR005 MY NAME IS PARIS ปารีส-ตูร์ 7 วัน 4 คืน (250119)

รหัสทัวร์ : THG1-QR-EU-16-25JAN19

ปารีส – เมืองตูร์ - เข้าชมปราสาทชอมบอร์ด
เข้าชมปราสาทเชอนงโซ – เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์
ประตูชัยนโปเลียน - หอไอเฟล - ล่องเรือบาโตมุช
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.62 ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
16-22 , 25-31 ม.ค.62
ราคา 39,900.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984