Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
เริ่มต้น 13888.-

ทัวร์ลาว : GO1LPQ-PG002-เยี่ยมยาม เมืองลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (130419)

รหัสทัวร์ : THG1-PG-LA-19JAN-13APR19

หลวงพระบาง - วัดโพนเพา - วัดวิชุนราช
วัดเชียงทอง - พระธาตุพูสี – ตลาดไนท์บาร์ซา
ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง
ถ้ำติ่ง - บ้านซ่างไห่ - น้ำตกตาดกวางสี - บ้านผานม
วัดแสนสุขาราม-ศูนย์เครื่องเงิน- วัดใหม่สุวรรณภูมาราม
ตลาดดารา
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 13,888-19,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
19-21 มกราคม 62
02-04 กุมภาพันธ์ 62
08-10 กุมภาพันธ์ 62
15-17 กุมภาพันธ์ 62
22-24 กุมภาพันธ์ 62
01-03 มีนาคม 62
08-10 มีนาคม 62
23-25 มีนาคม 62
ราคา 13,888.-
13-15 เมษายน 62
ราคา 19,888.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984