Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 12899.-

ทัวร์จีน : CSCSXWE09 จางเจียเจี้ย ขนมจีบปู 4 วัน 3 คืน (250119)

รหัสทัวร์ : THC4-WE-CN-21DEC18-25JAN19

ฉางซา-ฉางเต๋อ-จางเจียเจี้ย-ร้านใบชา-ถนนคนเดินซีปู้เจีย
จิตรกรรมภาพวาดทราย-สะพานแก้วจางเจียเจี้ย-ร้านผ้าไหม
ร้านหยก-เขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้าและรถอุทยาน)
ทางเดินกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์
ร้านนวดเท้า-ร้านยางพารา-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-ม.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,899-13,899 บาท
กำหนดการเดินทาง
21-24 ธันวาคม 2561
ราคา 12,899.-
18-21 มกราคม 2562
25-28 มกราคม 2562
ราคา 13,899.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984