Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
เริ่มต้น 32888.-

ทัวร์ตุรกี : TUR-SP8D-TK SURPRISE TURKEY 8 DAYS (170519)

รหัสทัวร์ : THP3-TK-TR-18JAN-17MAY19

เมืองอิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม
พระราชวังทอปกาปึ-เมืองชานัคคาเล่
ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-เมืองเปอร์กามัม
วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-TURKISH DELIGHT
เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี
ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองคอนย่า
พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง
คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
หุบเขาอุซิซาร์-เมืองอังการ่า-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 32,888-35,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
18-25 ม.ค. 62
25 ม.ค.-01 ก.พ. 62
ราคา 32,888.-
05-12 มี.ค. 62
09-16 มี.ค. 62
16-23 มี.ค. 62
22-29 มี.ค. 62
ราคา 32,999.-
04-11 ก.พ. 62
05-12 ก.พ. 62
16-23 ก.พ. 62
12-19 มี.ค. 62
19-23 มี.ค. 62
25 มี.ค.-01 เม.ย. 62
27 มี.ค.-03 เม.ย. 62
29 มี.ค.-05 เม.ย. 62
30 มี.ค.-06 เม.ย. 62
31 มี.ค.-07 เม.ย. 62
30 เม.ย.-07 พ.ค. 62
03-10 พ.ค. 62
04-11 พ.ค. 62
ราคา 33,999.-
10-17 พ.ค. 62
17-24 พ.ค. 62
ราคา 35,999.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984