Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย
เริ่มต้น 39999.-

ทัวร์รัสเซีย : CZDME08 GLOSSY RUSSIA 8D5N (250219)

รหัสทัวร์ : THZ1-EY-RU-27JAN-25FEB19

เมืองมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์
ถนนอารบัต-พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ
มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์
ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง
มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม
อนุสรณ์สถานเลนิน- เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์-โบสถ์ทรินิตี้ - ตลาดอิสไมโลโว่-โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม
ถ่ายรูปกับสุนัขฮัสกี้ – ขี่สุนัขลากเลื่อน-ห้างยูโรเปียน มอล
จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ - พิพิธภัณฑ์อวกาศ-โบสถ์นางชี
สายการบิน : ETIHAD AIRWAYS (EY)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-ก.พ.62 ราคาเริ่มต้น 39,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
27 ม.ค. – 03 ก.พ. 62
17 – 24  กุมภาพันธ์ 2562
25 ก.พ. – 04 มี.ค. 62
ราคา 39,999.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984