Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย
เริ่มต้น 36999.-

ทัวร์รัสเซีย : CZDME13 ATHENA RUSSIA 7D4N (270319)

รหัสทัวร์ : THZ1-SQ-RU-21JAN-27MAR19

เมืองมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์
ถนนอารบัต-พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ
มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์
ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง
มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม
อนุสรณ์สถานเลนิน - ถ่ายรูปกับสุนัขฮัสกี้ - ขี่สุนัขลากเลื่อน
เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
โบสถ์ทรินิตี้ - ตลาดอิสไมโลโว่-จุดชมวิว สแปโรฮิลล์
พิพิธภัณฑ์อวกาศ-โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม-ห้างเวกัส เมกะ สโตร์ 
สายการบิน : SINGAPORE AIRLINES (SQ)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 36,999-38,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
21 – 27 มกราคม 2562
ราคา 36,999.-
13 – 19 กุมภาพันธ์ 2562
20 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
04 – 10 มีนาคม 2562
ราคา 37,999.-
13 – 19 มีนาคม 2562
18 – 24 มีนาคม 2562
27 มี.ค. – 02 เม.ย. 62
ราคา 38,999.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984