Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
เริ่มต้น 31999.-

ทัวร์ตุรกี : CZESB02 BEYOND TURKEY 10D 7N (210119)

รหัสทัวร์ : THZ1-QR-TR-7-21JAN19

เมืองอังการา - สุสานอตาเติร์ก - เมืองคัปปาโดเจีย
เมืองเกอราเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - เมืองใต้ดิน
หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิค
โรงงานเครื่องประดับ - เมืองคอนย่า - ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ
พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย
เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองคูซาดาซึ - โรงงานผลิตเครื่องหนัง
เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ - หอสมุดเซลซุส
เมืองชานัคคาเล่ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น สู่ เมืองโบราณเปอร์กามัม
วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปียน เซอุส - โรงละครอะโครโปลิส
วิหารเอสเคลปิออน - เมืองทรอย - เมืองโบราณทรอย-ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
ท่าเรือกัลป์ลิโพลี - นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากผ่านช่องแคบดาร์ดะแนลล์
เมืองอิสตันบูล - ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ - จัตุรัสทักษิม
สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารเซนต์โซเฟีย - อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน
ตลาดแกรนด์ บาร์ซ่า-พระราชวังโดลมาบาห์เช่ - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ - ตลาดสไปซ์ บาซาร์
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.62 ราคาเริ่มต้น 31,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
07 - 16 มกราคม 2562
09 - 18 มกราคม 2562
21 - 30 มกราคม 2562
ราคา 31,999.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984