Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 12900.-

ทัวร์ไต้หวัน : BT-TPE06 VZ มหัศจรรย์ Taipei Taichung 4 วัน 3 คืน (270319)

รหัสทัวร์ : THB11-VZ-TW-23JAN-27MAR19

ไถจง-ไทเป-ตึกไทเป 101-ซีเหมินติง-ร้านพายสับปะรด
อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
ศูนย์เครื่องสำอาง-ตลาดปลาไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium-ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเสวียนกวงวัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-ไถจงไนท์มาเก็ต
หมู่บ้านสายรุ้ง-MIYAHARA ICE CREAM
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,900-13,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
23 ม.ค.62-26 ม.ค.62
27 มี.ค.62-30 มี.ค.62
ราคา 12,900.-
20 ก.พ.62-23 ก.พ.62
27 ก.พ.62-02 มี.ค.62
06 มี.ค.62-09 มี.ค.62
13 มี.ค.62-16 มี.ค.62
20 มี.ค.62-23 มี.ค.62
ราคา 13,900.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984