Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 12999.-

ทัวร์ไต้หวัน : FJL (SS03) TAIWAN อาลีซาน ฟลอร่า เอ็กซ์โป 4 วัน 3 คืน (250119)

รหัสทัวร์ : THF5-VZ-TW-14DEC18-25JAN19

ไถจง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวิ่นหวู่-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
ชิมชาอู่หลง-ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต-ร้านพายสับปะรด-Cosmetic Shop
หมู่บ้านจิ่วเฟ้น-สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคม)
Duty Free-ซีเหมินติง-TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-ม.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,999-13,555 บาท
กำหนดการเดินทาง
14 – 17 DEC 18
21 – 24 DEC 18
ราคา 12,999.-
04 – 07 JAN 19
11 – 14 JAN 19
18 – 21 JAN 19
20 – 23 JAN 19
25 – 28 JAN 19
ราคา 13,555.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984