Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น 75900.-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : 10 วัน แกรนด์ โปแลนด์ (300419)

รหัสทัวร์ : THE9-AY-EU-10-30APR19

กดังส์ – มัลบอร์ก– โทรุน – พอซนัน
วรอตสวัฟ – คราคูฟ – เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา  
ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์ – เซสซอว์ - ลับบลิน
วอร์ซอว์ – พระราชวังลาเซียนกี้ - พระราชวังหลวง
สายการบิน : FINNAIR (AY)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 75,900-78,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
30 เม.ย.-9 พ.ค.62
ราคา 75,900.-
10-19 เม.ย.62
ราคา 78,900.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984