Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 12900.-

ทัวร์ไต้หวัน : BT-TPE08 SL มหัศจรรย์ Taipei ไต้หวัน 4 วัน 2 คืน (210319)

รหัสทัวร์ : THB11-SL-TW-6DEC18-21MAR19

อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น 89)
วัดหลงซาน-ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium –ซีเหมินติง
ร้านพายสัปปะรด - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี
ซื่อหลินไนท์มาเก็ท
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,900-16,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
13 ธ.ค. 61-16 ธ.ค. 61
21 ธ.ค. 61-24 ธ.ค. 61
03 ม.ค. 62-06 ม.ค. 62
10 ม.ค. 62-13 ม.ค. 62
17 ม.ค. 62-20 ม.ค. 62
24 ม.ค. 62-27 ม.ค. 62
31 ม.ค. 62-03 ก.พ. 62
14 ก.พ. 62-17 ก.พ. 62
21 ก.พ. 62-24 ก.พ. 62
28 ก.พ. 62-03 มี.ค. 62
07 มี.ค. 62-10 มี.ค. 62
14 มี.ค. 62-17 มี.ค. 62
21 มี.ค. 62-24 มี.ค. 62
ราคา 12,900.-
06 ธ.ค. 61-09 ธ.ค. 61
ราคา 14,900.-
27 ธ.ค. 61-30 ธ.ค. 61
07 ก.พ. 62-10 ก.พ. 62
ราคา 16,900.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984