Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์เนปาล เที่ยวเนปาล
เริ่มต้น 26900.-

ทัวร์เนปาล : SNP-03 เนปาลสุขใจ ในอ้อมกอดหิมาลัย 6วัน 5คืน (130419)

รหัสทัวร์ : THA7-SL-NP-7DEC18-13APR19

กาฐมัณฑุ-หมู่บ้านบันดิปูร์-เมืองโภครา
ภัคตะปูร์-เมืองนากาก็อต
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 26,900-30,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
14-19 DEC 18
22-27 JAN 19
12-17 MAR 19
26-31 MAR 19
ราคา 26,900.-
14-19 FEB 19
ราคา 27,900.-
7-12 DEC 2018
ราคา 28,900.-
28 DEC - 02 JAN 19
28 DEC – 02 JAN 19
29 DEC – 03 JAN 19
11-16 APR 19
13 – 18 APR 19
ราคา 30,900.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984