Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์เนปาล เที่ยวเนปาล
เริ่มต้น 17999.-

ทัวร์เนปาล : SNP-02 นมัสเต เนปาล อ้อมกอดหิมาลัย กาฐมัณฑุ ปาทัน นากาก็อต 4วัน 3คืน (220319)

รหัสทัวร์ : THA7-SL-NP-7DEC18-22MAR19

เมืองกาฐมัณฑุ-เทือกเขานากาโก๊ต-บักตาปูร์
วิหารนาตโปลา-วัดปศุปฏินารถ-ตลาดทาเมล
โพธินาถ-วัดสวยมภูนารถ-จัตตุรัสดูบาร์
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 17,999-19,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
8 – 11 กุมภาพันธ์ 62
22 - 25 กุมภาพันธ์ 62
8 – 11 มีนาคม 62
15 - 18 มีนาคม 62
22 - 25 มีนาคม 62
ราคา 17,999.-
14 - 17 ธันวาคม 61
21 - 24 ธันวาคม 61
ราคา 18,999.-
7 – 10 ธันวาคม 61
28 - 31 ธันวาคม 61
ราคา 19,999.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984