Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์แอฟริกา เที่ยวแอฟริกา
เริ่มต้น 52999.-

ทัวร์แอฟริกา : CZCMN01 DESERT MOROCCO 9D6N (230319)

รหัสทัวร์ : THZ1-QR-ZA-26JAN-23MAR19

เมืองคาซาบลังกา-จตุรัสโมฮัมเหม็ดที่ 5
โบสถ์คาซาบลังกา-จัตุรัสสหประชาชาติ
ตลาดกลาง-โรงภาพยนตร์ประจำเมือง
สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2-เมืองราบัต
พระราชวังหลวงแห่งเมืองราบัต
สุสานกษัตริย์มูฮัมหมัดที่ 5-ป้อมอูดายา
เมืองโรมันโบราณโวลูบิลิส-เมืองแม็กแน็ส
ประตูบับมันซู-มืองแฟ็ส
พระราชวังหลวงแห่งเมืองแฟ็ส
ย่านแฟ็ส เมดินา-ประตูบับดูเจลูร์ด-ตลาดสด
เมอเดอร์ซ่า บู อิมมาเนีย-น้ำพุธรรมชาติ
สุสานของมูเล ไอดริสที่ 2-สุเหร่าใหญ่ไคเราวนี
ย่านเมืองเก่า หรือ ย่านเครื่องหนัง-โรงงานเซรามิค
เมืองอิฟเฟรน-เมืองมิเดลท์-เมืองเออร์ฟูดด์
เมืองเออร์ฟูดด์-เมืองเมอร์ซูก้าร์-ขี่อูฐรับแสงอรุณ
เมืองทินเฮียร์-ช่องแคบทอดร้ากอร์จ
เมืองวอซาเซท-ป้อมเทาว์เรอร์
พระราชวังของตระกูลกลาวี-เมืองไอท์ เบนฮาดดู
ป้อมไอท์ เบนฮาดดู-เมืองมาร์ราเคช
จัตุรัสใจกลางเมือง-สุเหร่าคูวโทวเบีย
สุสานแห่งราชวงศ์ซาเดียน-พระราชวังบาเฮีย
สวนจาร์ดีน มาจอแรล-ตลาดมาร์ราเคช
ร้านเครื่องประดับ-ร้านเซรามิค-ร้านเครื่องหนัง
ร้านพรม
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 52,999-55,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
26 ม.ค. - 03 ก.พ. 2562
09 - 17 มีนาคม 2562
23 - 31 มีนาคม 2562
ราคา 52,999.-
16 - 24 กุมภาพันธ์ 2562
ราคา 55,999.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984