Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ภูฏาน เที่ยวภูฏาน
เริ่มต้น 39900.-

ทัวร์ภูฏาน : FT-PBH KB01C ภูฏาน ดินแดนแห่งมังกรฟ้า 4 วัน 3 คืน (230219)

รหัสทัวร์ : THF4-KB-BT-7DEC18-23FEB19

พาโร–พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
พาโรรินปุงซอง-อนุสรณ์สถานชอร์เตน
ตาชิโซซอง-เมืองทิมพู-วัดทักซัง
สายการบิน : DRUK AIR (KB)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-ก.พ.62 ราคาเริ่มต้น 39,900-41,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
15-18 ธ.ค.61
12-15 ม.ค.62
19-22 ม.ค.62
26-29 ม.ค.62
09-12 ก.พ.62
23-26 ก.พ.62
ราคา 39,900.-
07-10 ธ.ค.61
16-19 ก.พ.62
ราคา 40,900.-
29 ธ.ค.61-01 ม.ค.62
ราคา 41,900.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984