Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์แอฟริกา เที่ยวแอฟริกา
เริ่มต้น 59900.-

ทัวร์แอฟริกา : FT-CMN GF01A เที่ยวสองประเทศ โมรอคโค บาห์เรน 10 วัน 7 คืน (051218)

รหัสทัวร์ : THF4-GF-ZA-5-14DEC18

บาห์เรน-ป้อมปราการบาห์เรน-ประตูสู่บาห์เรน-ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมือง
คาซาบลังกา-เมืองบารัต-สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5
ป้อมอูดสยา-เมืองแทนเจียร์-แกรนด์ ซัคโค-นครสีฟ้า เชฟชาอูน
เมือง เมคเนส - เมืองโบราณโรมันโวลูบิลสิ  -ผ่านชมเมือง มูเล่ ไอดริส
เมืองเฟส-ประตูพระราชวังหลวงแห่งเฟส-เขาวงกตอันซบัซอ้นแห่งเมดินา
สุสานของ กษัตริย์ มูเล ไอดริสที่ 2-สุเหร่าใหญ่ไคเราวีน-ย่านเครื่องหนัง
เมเดอร์ซา บูอิมาเนีย-เมืองอิเฟรน-เมืองมิเดลท์-เมืองเมอร์ซูก้า
ทะลทรายซาฮารา เมอร์ซูก้า-ขี่อูฐ ชมพระอาทิตย์ขึ้น ริมทะเลทราย
เมือง เอร์ฟดู์-เมือง ทินเฮียร์-ทอดร้ากอร์จ-เมืองวอซาเซท
ป้อมทาอูเริท-เมืองไอท์ เบนฮาดดู-เมืองมาราเกช
สวนจาร์ดีน มาจอแรล-สุเหร่า คูโตเบีย-พระราชวังบาเฮีย
สายการบิน : GULF AIR (GF)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
05-14 ธ.ค.61
ราคา 59,900.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984