Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
เริ่มต้น 28888.-

ทัวร์อินเดีย : GO2SXR-SG003 Summer In Kashmir อักรา ทัชมาฮาล 6 วัน 4 คืน (030519)

รหัสทัวร์ : THG1-SG-IN-22MAR-3MAY19

เดลลี–ศรีนาคา-แคชเมียร์–ชมสวนชาลิมาร์ - ชมสวนนิชาบากห์
กุลมาร์ค– เคเบิ้ลคาร์ (รวมค่าขึ้นแล้ว)-โซนามาร์ค
ชมเทือกเขาหิมาลัย-ล่องเรือซิคาร่า (รวมค่าล่องเรือ)
อักรา– ทัชมาฮาล– อักราฟอร์ด
สายการบิน : SPICE JET (SG)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 28,888-30,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
22-27 มีนาคม 2562
29 มีนาคม – 03 เมษายน 2562
03-08 พฤษภาคม 2562
ราคา 28,888.-
06-11 เมษายน 2562
27 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2562
ราคา 29,888.-
11-16 เมษายน 2562
12-17 เมษายน 2562
13-18 เมษายน 2562
ราคา 30,888.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984