Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 12987.-

ทัวร์เกาหลี : HKB-7C42-A04 HAPPY KOREA ANN YEONG BUSAN 4D2N (291118)

รหัสทัวร์ : THH3-7C-KR-26OCT-29NOV18

โบสถ์จุกซอง – วัดแฮดงยงกุงซา – ผ่านชมสะพานกวางอัน
ปูซาน-หาดซองโด - อุทยานแห่งชาติแทจงแด (ไม่รวมรถไฟนำเที่ยว)
ศูนย์โสม - ศูนย์นำมันสนเข็มแดง-ศูนย์เครื่องสำอาง - ตลาดปลาจากัลชิ
ถนนช็อปปิ้งนัมโพดง-หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน -  ออยุคโดสกายวอร์ค
ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู – ดิวตี้ฟรี – ซุปเปอร์มาเก็ต
สายการบิน : JEJU AIR (7C)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 12,987-15,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
3-6 พฤศจิกายน 61
10-13 พฤศจิกายน 61
ราคา 12,987.-
1-4 พฤศจิกายน 61
9-12 พฤศจิกายน 61
15-18 พฤศจิกายน 61
16-19 พฤศจิกายน 61
17-20 พฤศจิกายน 61
22-25 พฤศจิกายน 61
23-26 พฤศจิกายน 61
24-27 พฤศจิกายน 61
29 พ.ย.-2 ธ.ค.61
ราคา 14,999.-
26-29 ตุลาคม 61
27-30 ตุลาคม 61
ราคา 15,999.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984