Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 9876.-

ทัวร์เวียดนาม : HVD-VZ43-A01 HAPPY VIETNAM ดานัง นอน บาน่าฮิลล์ 4D3N (230119)

รหัสทัวร์ : THH3-VZ-VN-17NOV18-23JAN19

บาน่าฮิลล์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – Golden Bridge 
แฟนตาซีพาร์ค-เมืองดานัง - อุโมงค์หายเวิน
เมืองลังโก - ทะเลสาบลังโก - เมืองเว้
พระราชวังไดนอย-ล่องเรือแม่น้ำหอม
เจดีย์เทียนหมุ – ร้านค้าโอท๊อป (ชิมชา)
หมู่บ้านแกะสลักหิน – เมืองฮอยอัน
วัดหลินอึ๋ง - ช้อปปิ้งตลาดห่าน
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 9,876-12,987 บาท
กำหนดการเดินทาง
17-20 พฤศจิกายน 2561
24-27 พฤศจิกายน 2561
ราคา 9,876.-
02-05 ธันวาคม 2561
09-12 มกราคม 2562
11-14 มกราคม 2562
23-26 มกราคม 2562
ราคา 10,987.-
27-30 ธันวาคม 2561
ราคา 12,987.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984