Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 14900.-

ทัวร์จีน : KMG004 คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจี้ยวจือ 4 วัน 3 คืน (221218)

รหัสทัวร์ : THS6-FD-CN-20OCT-22DEC18

คุนหมิง-ตงชวน –ผืนดินสีแดงตงชวน+ชมพระอาทิตย์ตกดิน
ผืนดินสีแดงตงชวน+ชมพระอาทิตย์ขึ้น - ถางเตี้ยน
ภูเขาหิมะ-เจี้ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า)
บัวหิมะ - สวนน้ำตกคุนหมิง - ร้านหยก
วัดหยวนทง -ร้านผ้าไหม
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 14,900-17,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
20-23 ตุลาคม 2561
ราคา 14,900.-
08-11 พฤศจิกายน 2561
22-25  พฤศจิกายน 2561
15-18 ธันวาคม 2561
22-25 ธันวาคม 2561
ราคา 17,900.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984