Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 13899.-

ทัวร์จีน : CSDYGCZ02 จางเจียเจี้ย ขนมจีบเห็ดหอม 3 วัน 2 คืน (301218)

รหัสทัวร์ : THC4-CZ-CN-30NOV-30DEC18

จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง-ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง
เขาเทียนเหมินซาน(รวมกระเช้าและรถอุทยาน)
ทางเดินกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์
จิตรกรรมภาพวาดทราย-ถนนคนเดินซีปู้เจีย
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 13,899-16,899 บาท
กำหนดการเดินทาง
30 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2561
08-10 ธันวาคม 2561
20-22 ธันวาคม 2561
ราคา 13,899.-
30 ธันวาคม 2561-01 มกราคม 2562
ราคา 16,899.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984