Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย
เริ่มต้น 47900.-

ทัวร์รัสเซีย : WQR1008D รัสเซีย-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน (200319)

รหัสทัวร์ : THW6-QR-RU-6NOV18-20MAR19

มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
สวนสาธารณะซาริซิโน-พิพิธภัณฑ์แห่งชัยชนะ
การแสดงละครสัตว์-ซากอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้
วิหารเซนต์ซาเวียร์ (ด้านนอก)-สถานีรถไฟใต้ดิน
ย่านอาร์บัต-ตลาดพื้นเมือง – เนินเขาสแปร์โร่
จัตุรัสแดง – อารามชี โนโวดิวิชี คอนแวนน์
เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก โดยรถไฟด่วน SAPSAN
เข้าชมพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ(พระราชวังฤดูร้อน)
โบสถ์หยดเลือด (ด้านนอก)-เมืองครอนสตัดด์
มหาวิหารการเดินเรือแห่งนักบุญนิโคลัส
ป้อมปราการ – เข้าชมป้อมปีเตอร์และปอล
เซนต์ไอแซค(ด้านนอก)-พุชกิ้น – โบสถ์เชสมี (ด้านนอก)
เข้าชมพระราชวังแคทเธอรีน-มหาวิหารคาซาน(ด้านนอก)
จัตุรัสพาเลซ – ช้อปปิ้งเนฟสกี้
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 47,900-48,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
12-19 พ.ย.61
ราคา 47,900.-
06-13 พ.ย. // 08-15 พ.ย. // 15-22 พ.ย.61
17-24 พ.ย. // 19-26 พ.ย. // 23-30 พ.ย.61
25 พ.ย.-02 ธ.ค.61 // 02-09 ธ.ค.61
05-12 ธ.ค. // 06-13 ธ.ค.61 // 12-19 ธ.ค.61
30 ม.ค.-06 ก.พ. // 07-14 ก.พ. // 13-20 ก.พ.62
20-27 ก.พ. // 01-08 มี.ค. // 08-15 มี.ค.62
11-18 มี.ค. //  20-27 มี.ค.62
ราคา 48,900.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984