Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 6999.-

ทัวร์ฮ่องกง : CTP1 ฮ่องกง-เซิ่นเจิ้น 4 วัน 2 คืน (280319)

รหัสทัวร์ : THH13-HX-HK-15NOV-28MAR19

ฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง 360 สักการะพระใหญ่ โป่วหลิน
ซิตี้เกท เอ้าท์เลท – เซิ่นเจิ้น-วัดเทพเจ้ากวนอู – ร้านบัวหิมะ
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา  – ร้านหยก –ช้อปปิ้งหลอหวู่ – โชว์ม่านน้ำ     
เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์– จิวเวลรี่ -วัดหวังต้าเซียน
วัดแชกงหมิว -– ช้อปปิ้งถนนนาธาน  
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 6,999-9,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
16-19 พฤศจิกายน 2561
ราคา 6,999.-
15-18 พฤศจิกายน 2561
18-21 พฤศจิกายน 2561
19-22 พฤศจิกายน 2561
22-25 พฤศจิกายน 2561
25-28 พฤศจิกายน 2561
28 พฤศจิกายน-01 ธันวาคม 2561
29 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2561
11-14 ธันวาคม 2561
12-15 ธันวาคม 2561
18-21 ธันวาคม 2561
15-18 มกราคม 2562
16-19 มกราคม 2562
22-25 มกราคม 2562
23-26 มกราคม 2562
13-16 กุมภาพันธ์  2562
14-17 กุมภาพันธ์  2562
20-23 กุมภาพันธ์  2562
21-24 กุมภาพันธ์  2562
13-16 มีนาคม  2562
14-17 มีนาคม  2562
20-23 มีนาคม  2562
21-24 มีนาคม  2562
ราคา 7,999.-
23-26 พฤศจิกายน 2561
30 พฤศจิกายน-03 ธันวาคม 2561
03-06 ธันวาคม 2561
04-07 ธันวาคม 2561
10-13 ธันวาคม 2561
13-16 ธันวาคม 2561
16-19 ธันวาคม 2561
17-20 ธันวาคม 2561
20-23 ธันวาคม 2561
23-26 ธันวาคม 2561
03-06 มกราคม 2562
06-09 มกราคม 2562
08-11 มกราคม 2562
09-12 มกราคม 2562
10-13 มกราคม 2562
13-16 มกราคม 2562
17-20 มกราคม 2562
20-23 มกราคม 2562
24-27 มกราคม 2562
27-30 มกราคม 2562
29-31 มกราคม 2562
30 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2562
31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2562
17-20 กุมภาพันธ์  2562
24-27 กุมภาพันธ์  2562
27 กุมภาพันธ์ -2 มีนาคม 2562
28 กุมภาพันธ์ -3 มีนาคม 2562
03 - 06 มีนาคม  2562
06-09 มีนาคม  2562
07 - 10 มีนาคม  2562
10-13 มีนาคม  2562
17-20 มีนาคม  2562
24-28 มีนาคม  2562
27-30 มีนาคม  2562
28-31 มีนาคม  2562
ราคา 8,999.-
02-05 ธันวาคม 2561
06-09 ธันวาคม 2561
09-12 ธันวาคม 2561
ราคา 9,999.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984