Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 13900.-

ทัวร์เกาหลี : P3_HI Korea Time Machine (301118)

รหัสทัวร์ : THH2-LJ-KR-1-30NOV18

ไชน่าทาวน์ – หมู่บ้านเทพนิยาย – เกาะวอลมิโด – ป้อมฮวาซอง
วัดวาวูจองซา – กิมจิ+ฮันบก – นัมฮันซันซ็อง – สวนสนุกโซลแลนด์
ตลาดดงแดมุน-ศูนย์โสม - ศูนย์เครื่องสำอาง - น้ำมันสนเข็มแดง
พระราชวังชางด็อกกุง - SM Duty Free-โซลทาวเวอร์ - ตลาดเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ – พลอยสีม่วง – ชินเซเกดิวตี้ฟรี
ตลาดฮงอิก-ซุปเปอร์มาร์เก็ต
สายการบิน : JIN AIR (LJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 13,900-15,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
04 – 08 , 11 – 15 , 12 – 16 พ.ย.61
18 – 22 , 25 – 29 , 26 – 30 พ.ย.61
ราคา 13,900 -
03 – 07 , 10 – 14 , 13 – 17 , 17 – 21 พ.ย.61
20 – 24 , 24 – 28 , 27 พ.ย.61 - 01 ธ.ค.61
ราคา 14,900 -
01 – 05 , 02 – 06 , 09 – 13 , 14 – 18 พ.ย.61
15 – 19 , 16 – 20 , 21 – 25 , 22 – 26 พ.ย.61
23 – 27 , 28 – 02 , 29 – 03 , 30 พ.ย.61– 04 ธ.ค.61
ราคา 15,900 -

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984