Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 10888.-

ทัวร์จีน : GO1TSN-XW001 SPECIAL ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 4 วัน 3 คืน (261218)

รหัสทัวร์ : THG1-XW-CN-16OCT-26DEC18

ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง
พระราชวังฤดูร้อน – ผลิตภัณฑ์ไข่มุก
ผลิตภัณฑ์ยางพารา – ชมกายกรรมปักกิ่ง
ศูนย์อัญมณีหยก – กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
ศูนย์การแพทย์จีนแผนโบราณ – พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ
ผ่านชมสนามกีฬารังนก-ศูนย์เครื่องรางผีเซียะ – ตลาดรัสเซีย
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 10,888-16,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
16 – 19 ต.ค. 61
ราคา 10,888.-
18 – 21 ต.ค. 61
ราคา 11,888.-
19 – 22 ต.ค. 61
ราคา 12,888.-
20 – 23 ต.ค. 61
ราคา 13,888.-
24 – 27 ต.ค. 61
07 – 10 พ.ย. 61
14 – 17 พ.ย. 61
21 – 24 พ.ย. 61
28 พ.ย. – 01 ธ.ค. 61
12 – 15 ธ.ค. 61
19 – 22 ธ.ค. 61
ราคา 15,888.-
05 – 08 ธ.ค. 61
26 – 29 ธ.ค. 61
ราคา 16,888.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984