Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น 6888.-

ทัวร์มาเก๊า : GO1MFM-NX002 Hilight..!! มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน (311218)

รหัสทัวร์ : THG1-NX-HK-12OCT-31DEC18

มาเก๊า – จูไห่ - ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย-ถนนคู่รัก
สาวงามหวีหนี่- ร้านบัวหิมะ-ร้านหยก-ร้านผ้า
วัดผู่โถว-พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์
เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-วัดเจ้าแม่กวนอิม
โบสถ์เซ็นต์ปอล -  เวเนเชี่ยน-The Parisian Macao
สายการบิน : AIR MACAU (NX)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 6,888-16,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
06-08 พ.ย.61
07-09 พ.ย.61
12-14 พ.ย.61
13-15 พ.ย.61
14-16 พ.ย.61
19-21 พ.ย.61
20-22 พ.ย.61
21-23 พ.ย.61
26-28 พ.ย.61
27-29 พ.ย.61
28-30 พ.ย.61
12-14 ธ.ค.61
ราคา 6,888.-
24-26 ต.ค.61
ราคา 6,900.-
04-06 พ.ย.61
11-13 พ.ย.61
15-17 พ.ย.61
18-20 พ.ย.61
22-24 พ.ย.61
29 พ.ย. – 01 ธ.ค.61
02-04  ธ.ค.61
05-07 ธ.ค.61
13-15 ธ.ค.61
16-18 ธ.ค.61
ราคา 7,888.-
23-25 ต.ค.61
27-29 ต.ค.61
30 ต.ค.- 01 ธ.ค.61
ราคา 7,900.-
03-05 พ.ย.61
10-12 พ.ย.61
17-19 พ.ย.61
24-26 พ.ย.61
01-03 ธ.ค.61
03-05 ธ.ค.61
10-12 ธ.ค.61
15-17 ธ.ค.61
22-24 ธ.ค.61
ราคา 8,888.-
26-28 ต.ค.61
28-30 ต.ค.61
ราคา 8,900.-
08-10 ธ.ค.61
09-11 ธ.ค.61
ราคา 10,888.-
12-14 ต.ค.61
19-21 ต.ค.61
21-23 ต.ค.61
ราคา 11,900.-
13-15 ต.ค.61
20-22 ต.ค.61
ราคา 13,900.-
30 ธ.ค.61 - 01 ม.ค.62
31 ธ.ค.61 - 02 ม.ค.62
ราคา 16,888.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984