Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น 7888.-

ทัวร์มาเก๊า : GO1MFM-FD003 เหนย์ โหว มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (311218)

รหัสทัวร์ : THG1-FD-HK-19OCT-31DEC18

มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล
เวเนเชี่ยน- จูไห่-เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอวู่
ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ (3D Water Show)
ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 7,888-12,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
07-09 ธันวาคม 2561
ราคา 7,888.-
19-21 ตุลาคม 2561
20-22 ตุลาคม 2561
21-23 ตุลาคม 2561
26-28 ตุลาคม 2561
27-29 ตุลาคม 2561
02-04 พฤศจิกายน 2561
03-05 พฤศจิกายน 2561
09-11 พฤศจิกายน 2561
10-12 พฤศจิกายน 2561
16-18 พฤศจิกายน 2561
17-19 พฤศจิกายน 2561
23-25 พฤศจิกายน 2561
24-26 พฤศจิกายน 2561
01-03 ธันวาคม 2561
14-16 ธันวาคม 2561
15-17 ธันวาคม 2561
21-23 ธันวาคม 2561
22-24 ธันวาคม 2561
ราคา 8,888.-
08-10 ธันวาคม 2561
29-31 ธันวาคม 2561
30 ธ.ค.61-01 ม.ค.62
31 ธ.ค.61-02 ม.ค.62
ราคา 12,888.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984