Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
เริ่มต้น 9900.-

ทัวร์ลาว : GO1VTE-FD001 ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (281018)

รหัสทัวร์ : THG1-FD-LA-13-28OCT18

เวียงจันทน์-วัดพระธาตุหลวง-วัดสีสะเกด-วังเวียง
ล่องเรือแม่น้ำซอง-หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวางสี
พระธาตุพูสี-ตลาดไนท์บาร์ซา-ตักบาตรข้าวเหนียว
ตลาดเช้า-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง
ศูนย์เครื่องเงิน-วัดเชียงทอง-วัดวิชุนราช
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 9,900-15,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
28-30 ตุลาคม 2561
ราคา 9,900.-
18-20 ตุลาคม 2561
25-27 ตุลาคม 2561
ราคา 12,900.-
13-15 ตุลาคม 2561
20-22 ตุลาคม 2561
23-25 ตุลาคม 2561
ราคา 15,900.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984