Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
เริ่มต้น 14900.-

ทัวร์ลาว : GO1VTE-PG001 สะบายดี เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (291218)

รหัสทัวร์ : THG1-PG-LA-13OCT-29DEC18

เวียงจันทน์-วัดพระธาตุหลวง-วัดสีสะเกด-วังเวียง
ล่องเรือแม่น้ำซอง-หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวางสี
พระธาตุพูสี-ตลาดไนท์บาร์ซา-ตักบาตรข้าวเหนียว
ตลาดเช้า-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง
ศูนย์เครื่องเงิน-วัดเชียงทอง-วัดวิชุนราช
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 14,900-17,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
26-28 ตุลาคม 2561
27-29 ตุลาคม 2561
09-11 พฤศจิกายน 2561
16-18 พฤศจิกายน 2561
07-09 ธันวาคม 2561
ราคา 14,900.-
28-30 ธันวาคม 2561
29-31 ธันวาคม 2561
ราคา 16,900.-
13-15 ตุลาคม 2561
ราคา 17,900.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984