Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย
เริ่มต้น 39900.-

ทัวร์รัสเซีย : GO3DME-EK002 SPACE, DELICIOUS VODKA AND CAVIAR รัสเซีย [มอสโคว์-ซาร์กอร์ส] 6 วัน 3 คืน (270219)

รหัสทัวร์ : THG1-EK-RU-15JAN-27FEB19

มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์  - ถนนอารบัต
ซาร์กอร์ส – ช้อปปิ้งที่  IZMAILOVO MARKET                
สถานีรถไฟใต้ดิน - พระราชวังเครมลิน
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – ละครสัตว์  
พิพิธภัณฑ์อวกาศ – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – ล่องเรือ
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-ก.พ.62 ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
15-20, 22-27 ม.ค.62
30 ม.ค.-4 ก.พ. 62
5-10, 14-19, 15-20 ก.พ.62
27 ก.พ.-4 มี.ค. 62
ราคา 39,900.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984