Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 21888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : PJP02-XW PRO TOKYO AUTUMN ROMANCE 5 DAYS 3 NIGHT (301118)

รหัสทัวร์ : THJ6-XW-JP-26OCT-30NOV18

วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี
โอไดบะไดเวอร์ซิตี้-ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5)
โอชิโนะฮักไกหรือถนนสายเมเปิ้ลแดง
ชงชาแบบญี่ปุ่น-ช้อปปิ้งชินจูกุ
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 21,888-24,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2561
29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561
4-8 พฤศจิกายน 2561
ราคา 21,888.-
27-31 ตุลาคม 2561
30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2561
3-7 พฤศจิกายน 2561
05-09 พฤศจิกายน 2561
06-10 พฤศจิกายน 2561
11-15 พฤศจิกายน 2561
12-16 พฤศจิกายน 2561
18-22 พฤศจิกายน 2561
19-23 พฤศจิกายน 2561
25-29 พฤศจิกายน 2561
26-30 พฤศจิกายน 2561
ราคา 22,888.-
26-30 ตุลาคม 2561
31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2561
1-5 พฤศจิกายน 2561
2-6 พฤศจิกายน 2561
07-11 พฤศจิกายน 2561
08-12 พฤศจิกายน 2561
09-13 พฤศจิกายน 2561
10-14 พฤศจิกายน 2561
13-17 พฤศจิกายน 2561
17-21 พฤศจิกายน 2561
20-24 พฤศจิกายน 2561
24-28 พฤศจิกายน 2561
ราคา 23,888.-
14-18 พฤศจิกายน 2561
15-19 พฤศจิกายน 2561
16-20 พฤศจิกายน 2561
21-25 พฤศจิกายน 2561
22-26 พฤศจิกายน 2561
23-27 พฤศจิกายน 2561
27 พฤศจิกายน -1 ธันวาคม 2561
28 พฤศจิกายน -2 ธันวาคม 2561
29 พฤศจิกายน -3 ธันวาคม 2561
30 พฤศจิกายน -4 ธันวาคม 2561
ราคา 24,888.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984