Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 11999.-

ทัวร์เกาหลี : KRWE35 KOREA AUTUMN SALE 5 วัน 3 คืน (201118)

รหัสทัวร์ : THW3-ZE-KR-21SEP-20NOV18

ภูเขาบูกักซาน-N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์)
CLOUD BRIDGE SEOUL FOREST
สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด)
ศูนย์เวชสำอาง-ทำข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก
ถนนช้อปปิ้งชินซาดง-ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง
ศูนย์สมุนไพร-สวนฮานึล-พระราชวังชางด็อกกุง
ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง-LINE FRIENDS STORE
ศูนย์การค้าแฟชั่นทงแดมุน-DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP)
DUTY FREE-ศูนย์พลอยอเมทิส-คลองชองเกชอน-ศูนย์โสม-SUPERMARKET
สายการบิน :
EASTAR JET (ZE)
JEJU AIR (7C)
JIN AIR (LJ)
T'WAY (TW)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 11,999-15,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
22 – 26 กันยายน 2561
23 – 27 กันยายน 2561
24 – 28 กันยายน 2561
25 – 29 กันยายน 2561
ราคา 11,999.-
21 – 25 กันยายน 2561
26 – 30 กันยายน 2561
27 กันยายน – 01 ตุลาคม 2561
28 กันยายน – 02 ตุลาคม 2561
29 กันยายน – 03 ตุลาคม 2561
30 กันยายน – 04 ตุลาคม 2561
ราคา 12,999.-
01 – 05 ตุลาคม 2561
02 – 06 ตุลาคม 2561
03 – 07 ตุลาคม 2561
06 – 10 ตุลาคม 2561
07 – 11 ตุลาคม 2561
08 – 12 ตุลาคม 2561
09 – 13 ตุลาคม 2561
ราคา 13,999.-
04 – 08 ตุลาคม 2561
05 – 09 ตุลาคม 2561
10 – 14 ตุลาคม 2561
11 – 15 ตุลาคม 2561
14 – 18 ตุลาคม 2561
15 – 19 ตุลาคม 2561
16 – 20 ตุลาคม 2561
17 – 21 ตุลาคม 2561
18 – 22 ตุลาคม 2561
20 – 24 ตุลาคม 2561
21 – 25 ตุลาคม 2561
22 – 26 ตุลาคม 2561
28 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2561
29 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน 2561
30 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2561
31 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 2561
01 – 05 พฤศจิกายน 2561
02 – 06 พฤศจิกายน 2561
03 – 07 พฤศจิกายน 2561
04 – 08 พฤศจิกายน 2561
05 – 09 พฤศจิกายน 2561
06 – 10 พฤศจิกายน 2561
07 – 11 พฤศจิกายน 2561
08 – 12 พฤศจิกายน 2561
09 – 13 พฤศจิกายน 2561
10 – 14 พฤศจิกายน 2561
11 – 15 พฤศจิกายน 2561
12 – 16 พฤศจิกายน 2561
13 – 17 พฤศจิกายน 2561
14 – 18 พฤศจิกายน 2561
ราคา 14,999.-
12 – 16 ตุลาคม 2561
13 – 17 ตุลาคม 2561
19 – 23 ตุลาคม 2561
23 – 27 ตุลาคม 2561
24 – 28 ตุลาคม 2561
25 – 29 ตุลาคม 2561
26 – 30 ตุลาคม 2561
27 – 31 ตุลาคม 2561
ราคา 15,999.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984