Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์เนปาล เที่ยวเนปาล
เริ่มต้น 26900.-

ทัวร์เนปาล : 3X-KTMSNP03 เนปาล สุขใจที่ได้ไปเยือน 6 วัน 5 คืน (281218)

รหัสทัวร์ : THH9-SL-NP-10OCT-28DEC18

กาฐมัณฑุ-วัดสยมภูวนาถ-เขตเมืองเก่านครกาฐมัณฑุ
กาฐมาณฑุ ดูร์บาร์สแควร์- วัดตะเลชุ-วัดกุมารี-วัดตะเลจู
ประตูหนุมาน-ชมการแสดงพื้นเมืองของชาวเนปาลีพร้อมทานอาหารค่ำ
หมู่บ้านบันดิปูร์ – เมืองโภครา-หุบเขาโภครา-น้ำตกเดวิด
ศูนย์อพยพชาวทิเบต-ล่องเรือพายในทะเลสาบเฟวา-วัดบาลาฮี
เมืองโภครา-ซางรางก๊อต-แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เซติ-ภัคตะปูร์
จัตุรัสบักตะปูร์ ดูรบาร์ -เมืองนากาก็อต
ชมพระอาทิตย์ตกพักโรงแรมบนเขานาการ์ก็อต
ชมพระอาทิตย์ขึ้น-เมืองมรดกโลกปาทันหรือปาทาน
วัดตะเลจูบาวานี-ชมวัดกฤษณะ   
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 26,900-30,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
09 - 14 Nov 18 
16 - 21 Nov 18 
14 - 19 Dec 18 
ราคา 26,900.-
07 - 12 Dec 18 
ราคา 28,900.-
10 - 15 Oct 18 
19 - 24 Oct 18 
ราคา 29,900.-
28 Dec 18 - 02 Jan 19
ราคา 30,900.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984