Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 21888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW15 Tokyo Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5 วัน 3 คืน (291118)

รหัสทัวร์ : THB12-XW-JP-30SEP-29NOV18

โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ฟูจิออนเซ็น
ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-นั่งกระเช้าคาจิคาจิ
ชมวิวเขาไฟฟูจิพาโนรามา - โอชิโนะฮักไก
พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - ทะเลสาบคาวากูจิโกะ
ชมใบไม้เปลี่ยนสี-โมมิจิไคโร-ชินจูกุ
วัดนาริตะ – ร้านดองกี้ – ห้างเอออน
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 21,888-27,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
28 Oct - 01 Nov 18 
29 Oct - 02 Nov 18 
04 - 08 Nov 18 
ราคา 21,888.-
27 - 31 Oct 18 
30 Oct - 03 Nov 18 
03 - 07 Nov 18 
05 - 09 Nov 18 
06 - 10 Nov 18 
11 - 15 Nov 18 
12 - 16 Nov 18 
18 - 22 Nov 18 
19 - 23 Nov 18 
25 - 29 Nov 18 
26 - 30 Nov 18 
ราคา 22,888.-
26 - 30 Oct 18 
31 Oct - 04 Nov 18 
01 - 05 Nov 18 
02 - 06 Nov 18 
07 - 11 Nov 18 
08 - 12 Nov 18 
09 - 13 Nov 18 
10 - 14 Nov 18 
13 - 17 Nov 18 
17 - 21 Nov 18 
20 - 24 Nov 18 
24 - 28 Nov 18 
ราคา 23,888.-
30 Sep - 04 Oct 18 
14 - 18 Nov 18 
15 - 19 Nov 18 
16 - 20 Nov 18 
21 - 25 Nov 18 
22 - 26 Nov 18 
23 - 27 Nov 18 
27 Nov - 01 Dec 18 
28 Nov - 02 Dec 18 
29 Nov - 03 Dec 18 
ราคา 24,888.-
15 - 19 Oct 18 
24 - 28 Oct 18 
25 - 29 Oct 18 
ราคา 25,888.-
03 - 07 Oct 18 
06 - 10 Oct 18 
09 - 13 Oct 18 
ราคา 26,888.-
12 - 16 Oct 18 
18 - 22 Oct 18 
21 - 25 Oct 18 
ราคา 27,888.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984